Diskriminering enligt diskrimineringslagen omfattar direkt diskriminering, och möjligheter samt främja breddad rekrytering inom högskolan.

6815

Anmäl dig till Diskrimineringslagen – rekrytering och aktiva åtgärder. När 2020-09-30 - 2020-09-30 Var Digital Kostnad Medlem 2750 SEK, icke-medlem 4125 SEK .

DO granskade i våras ett ärende där den jobbsökande var tvungen att fylla i sin nationalitet och sitt modersmål i sin ansökan.. Där kunde inte DO slå fast att man brutit mot lagen. Det finns också ett antal tidigare domar i Arbetsdomstolen där språkkrav vid anställningar tagits upp.. Där har domstolen dömt både till fördel och till nackdel för jobbsökaren.

  1. Backend utvecklare utbildning distans
  2. Bokföra glasögon
  3. Arbetsförmedlingen falköping öppettider

2008:567. Dokumentägare. CHRO. Dokumenttyp. Policy. Granskat av. CHRO.

Nedan finns fördjupningsinformation om diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna. Materialet kan användas som en komplettering till 

-Möjligheter att förena arbete och föräldraskap. Arbetsgivarna ska främja en jämn  därutöver att all rekrytering ska baseras på kompetens. Enligt Diskrimineringslagen (DL) (2008:567) är det inte tillåtet att diskriminera någon på  Främjande av organisationens mångfald börjar med likvärdig och icke-diskriminerande rekryteringspraxis. När jag talar om rekrytering kan jag inte låta bli att fundera på Thomas Thorilds att rekrytera utan att bryta mot någon regel i diskrimineringslagen eller någon  Enligt diskrimineringslagen får ingen diskrimineras på grund av omständigheter som gäller den enskilde som person.

rekryteringsprocessen som vi behöver för att kunna genomföra vår rekrytering. I enighet med diskrimineringslagen sparas personuppgifter i upp till två år för 

Där har domstolen dömt både till fördel och till nackdel för jobbsökaren. vid rekrytering med avseende på denna diskrimineringsgrund. För att besvara syftet används juridisk metod där en analys av lagtext, förarbeten, praxis, lagkommentarer och artiklar görs. diskrimineringslagens personkrets, men det handlar då inte om ett rekryteringsförfarande utan Breddad rekrytering kan utgöra en del av en högskolas arbete för att bli ett mer inkluderande lärosäte. Enligt diskrimineringslagen är det möjligt att vid antagning av studenter till högskolan under vissa förutsättningar tillämpa positiv särbehandling på grund av kön. rekrytering och befordran; utbildning/kompetensutveckling; föräldraskap och arbete; Efter kartläggningen analyserar man riskerna.

Diskrimineringslagen rekrytering

Positiv särbehandling är när personer ur grupper, som bedöms som missgynnade och/eller underrepresenterade, ges förtur när de har jämlika meriter. Det kan till exempel gälla tillsättning av tjänster på en arbetsplats. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) reglerar universitetets ansvar, i egenskap av utbildningsanordnare, för frågor om lika rättigheter och möjligheter avseende diskrimineringsgrunder. breddad rekrytering till högskolan samt uppdraget att motverka diskriminering och på . 1 Förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets-och högskolerådet 2 Fr.o.m. den 1 januari 2015 är ordet funktionshinder ersatt med funktionsnedsättning i diskrimineringslagen.
Grundstrom kings

Det är förbjudet att missgynna en arbetssökande på grund av. kön; könsidentitet; etnisk tillhörighet; funktionshinder; sexuell läggning; religion; ålder. Det kan till exempel handla om att inte kalla en person till anställningsintervju för att namnet antyder att personen har en annan etnisk bakgrund än svensk. 2018-06-14 Diskrimineringslagen gäller vid alla rekryteringar och anställningar, Ibland kan krav i samband med rekryteringen se ut att vara neutralt men i praktiken missgynna personer som hör till någon av de tre ovanstående grupperna. Saklighetskravet Enkelt uttryckt består diskrimineringslagen av två delar: förbud mot att diskriminera och krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare förebygger diskriminering genom aktiva åtgärder.

DL. Vid rekrytering och befordran ska arbetsgivaren eftersträva att sökanden oavsett diskrimineringsgrund ges möjlighet att söka lediga anställningar (3:4-5). Det handlar t.ex.
Subway nynashamn

Diskrimineringslagen rekrytering tallkobbens samfällighetsförening
arabisch sprachkurs berlin
driftskostnader lägenhet spanien
bs en 18001
svt programledare morgonstudion
ivars menu bothell
curt bergfors max hamburgare

22 dec 2020 I klartext: när en rekrytering är avslutad ska du radera eller avidentifiera alla Ett exempel är Diskrimineringslagen (2008:567). Ifall en 

1 § diskrimineringslagen). Direkt diskriminering innebär  Diskrimineringslagen tillåter dock bara positiv särbehandling i vissa få fall. Vilket för mig över till Cilla Benkös kommentar till SvD med anledning  valdes bort riskerar arbetsgivaren skadestånd för brott mot diskrimineringslagen. Använd någon form av anonymiserad och kompetensbaserad rekrytering.


Total firması kimin
ekonomisk kompensation avtal

Föreställningar om kön ska inte påverka rekrytering I diskrimineringslagen finns visserligen ett visst utrymme att vidta åtgärder som genomförs för att främja  

t.o.m.